Jakość powietrza w pojazdach (VIAQ) i określenie źródeł nieprzyjemnego zapachu

Wieloletnie doświadczenie i zrealizowane prace badawczo-rozwojowe pozwalają nam na kompleksową ocenę jakości powietrza w kabinie samochodu. W badaniach opieramy się na metodach instrumentalnych, sensorycznych i mieszanych, obejmujących między innymi:
 
 
Połączenie oceny jakości powietrza w kabinie samochodu z badaniami zapachu i emisji związków organicznych z elementów wyposażenia pozwala na określenie źródeł nieprzyjemnego zapachu i/lub substancji niepożądanych.