Pomiar rozkładu amoniaku na powierzchni czołowej reaktora SCR

Uzyskanie wysokiej jednorodności rozkładu czynnika AdBlue dozowanego do układu wydechowego jest dużym wyzwaniem konstrukcyjnym. Niejednokrotnie symulację rozkładu amoniaku na powierzchni reaktora selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) okazują się niewystarczające i najlepszym rozwiązaniem dla optymalizacji konstrukcji są pomiary niejednorodności rozkładu. Pomiary odbywają się przy użyciu automatycznej sondy próbkującej, która pozwala odwzorować dowolną siatkę punktów na tylnej powierzchni reaktora SCR. Wykonuje się pomiary stężeń amoniaku i tlenków azotu, na podstawie których można ocenić niejednorodność ich rozkładu. Możliwy jest również pomiar pozostałych składników gazowych spalin. Uzyskane wyniki w sposób jednoznaczny określają miejsca zbyt bogate i ubogie w amoniak, jasno określając konieczne korekty.