Pomiary wibroakustyczne urządzeń

Główne cele pomiarów wibracji

 • Ocena wpływu wibracji na wytrzymałość
 • Rozwiązywanie problemów zmęczeniowych
 • Ocena hałasu materiałowego
 • Ustalenie krytycznych punktów pracy (częstotliwości,  prędkości itp.), przy których występują największe amplitudy drgań  
 • Ustalanie głównych przyczyn problemów nadmiernej hałaśliwości
 • Ocena zużycia części maszyn - diagnostyka
 • Ograniczanie wibracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu

Główne cele pomiaru hałasu 

 • Diagnostyka nieprawidłowej pracy
 • Określenie nadmiernej hałaśliwości
 • Zapewnienie zgodności z wymogami i normami
 • Zapewnienie jakości
 • Rozwój produktu (odnośnie hałasu)

Pomiary wibroakustyczne 

 • Pomiar wibracji motoreduktorów, podnośników szyb, 
 • mechanizmów wycieraczek,  szyberdachów itd.
 • Pomiary drgań kierownicy na biegu jałowym,
 • Pomiar drgań drzwi samochodu podczas zamykania (tłumienie)
 • Pomiar wibracji silnika oraz układu wydechowego
 • Pomiary drgań niskoczęstotliwościowych czujnikiem sejsmicznym np. w celu oceny wibracji podłoża pod precyzyjne maszyny pomiarowe.
 • Pomiary wibracji czujnikami bezstykowymi
 • Pomiary wibracji czujnikami trójosiowymi w  temperaturze do 260°C
 • analizy: FFT, rzędów, Overall, CPB, Time Domain
 • rejestracja 32 kanałów z zakresem częstotliwości 40 kHz
 • Pomiary poziomów ciśnienia akustycznego
 • Analiza widmowa wibracji i hałasu
 • Wyznaczenie mocy akustycznej maszyn i urządzeń in situ
 • Rejestracja hałasu w celu oceny subiektywnej

Normy

 • PN-EN ISO 9614-1:2010
 • PN-EN ISO 9614-2:2000
 • PN-EN ISO 9614-3:2010
 • PN-EN ISO 3746:2011

Analizy

 • Analiza częstotliwościowa (FFT, CPB, FRF i inne)
 • Analiza czasowa (Time Domain)
 • Analiza rzędów (Order)
 • Pomiar drgań skrętnych
 • ODS (Operational Deflection Shapes)
 • Overall
 • Wykresy w funkcji czasu, prędkości obrotowej, częstotliwości, rzędów itp.

Przetworniki

 • Czujniki wibracji 1 osiowe (do 480oC)
 • Czujniki wibracji trójosiowe (ładunkowe do 260oC oraz ICP)
 • Bezstykowe czujniki przemieszczeń CAPACITEC
 • Wibrometr laserowy IVS-500 (POLYTEC)
 • Laser do pomiaru drgań skrętnych (Bruel&Kjaer)
 • Przetworniki siły (PCB) I młotek modalny (Bruel&Kjaer)
 • Polaryzowane (200 V) mikrofony klasy 1 (Bruel&Kjaer oraz G.R.A.S.)
 • Sonda natężenia dźwięku (G.R.A.S.)

Urządzenia

 • Dysponujemy wielokanałowym sprzętem DAQ takich firm, jak: Brüel&Kjaer, OROS, DEWESOFT
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 9614-1:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych
PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda omiatania
PN-EN ISO 9614-3:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 3: Dokładna metoda omiatania
PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk