Analiza gazów wydzielanych (EGA)

Jednoczesne techniki sprzężone obejmują badania próbki za pomocą dwóch (lub więcej) technik instrumentalnych. Do tego typu technik należy termograwimetria sprzężona ze spektrometrią w podczerwieni z transformacją Fourier'a (TGA-FTIR), które umożliwiają badanie gazów odlotowych podczas degradacji termicznej. Próbkę badaną ogrzewa się ze stałą szybkością, według kontrolowanego programu zmian temperatury i mierzy się zmianę masy w funkcji temperatury oraz równocześnie analizuje się gazy powstałe w czasie trwania analizy termograwimetrycznej. Alternatywnie, próbkę utrzymuje się w określonej, stałej temperaturze i mierzy się zmianę masy w funkcji czasu, w określonym przedziale czasu, z jednoczesną analizą wydzielanych produktów gazowych. Etapem kończącym pomiar jest interpretacja widma IR, z którego uzyskuje się informację o grupach funkcyjnych oraz o rodzajach wiązań, które znajdowały się w badanej porcji gazu wydzielanego z degradowanego materiału, w danej temperaturze lub w danym przedziale czasowym.
 

Urządzenia

 • Laboratorium dysponuje analizatorem termograwimetrycznym:
  • model TA Instruments Q500 wyposażonym w piec wykonany z kwarcu do analiz EGA;
  • zakres temperatur pracy urządzenia: od RT do 1000°C;
  • kontrolowana szybkość grzania: od 0,1 do 100°C/min;
 • Sprzężonym Spektrometrem FTIR:
  • model Nicolet iS50
 

 Normy badawcze

 • BOSMAL/I-7-95
Nr dokumentu Tytuł/Opis
BOSMAL/I-7-95 BOSMAL/I-7-95
PV 3927 Thermogravimetric Analysis for Plastics and Elastomers. Determination: Plasticizers, Carbon Black