Oznaczenie temperatury topnienia, krystalizacji, przemiany szklistej, stopnia krystaliczności

Pomiar prowadzony metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej polega na określeniu ilości ciepła przekazywanego do lub przejmowanego od badanej próbki, w jednostce czasu, koniecznej do utrzymania jednakowej temperatury próbki i obojętnego odnośnika termicznego (pustego tygla), w trakcie ich ogrzewania, bądź chłodzenia ze stałą prędkością. Występująca w DSC proporcjonalność sygnału pomiarowego do strumienia cieplnego, umożliwia bezpośredni pomiar pojemności cieplnej i wyznaczanie zależności cp(T), a więc ilościową „obserwację” przebiegu przemian materiału próbki na podstawie kształtu krzywej DSC. Wartość strumienia cieplnego (dH/dt) zależy w pierwszej kolejności od rodzaju przemiany lub reakcji termicznej zachodzącej w próbce, a ponadto od czynników instrumentalnych pomiaru.
 

Urządzenia

 • Laboratorium dysponuje różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC):
  • model TA Instruments Q2000
  • zakres temperatur pracy urządzenia: -90°C - 550°C
  • moduł chłodzący (intracooler) RCS (bez użycia ciekłego azotu)
 

Normy badawcze

 • ASTM D3418
 • ASTM E1356
 • PN-EN ISO 11357-1
 • ISO 11357-2
 • ISO 11357-3
 

Normy klientów

 • VW, Renault, PSA, Ford i inne
Nr dokumentu Tytuł/Opis
ASTM D3418 Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry
ASTM E1356 Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperatures by Differential Scanning Calorimetry
PN-EN ISO 11357-1 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 1: Zasady ogólne
ISO 11357-2 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty
ISO 11357-3 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji