Badanie odporności wyrobów na światło i warunki pogodowe

Odporność na warunki pogodowe. Ekspozycja na laboratoryjne źródła światła. Lampy ksenonowe łukowe

Metoda badań polega na eksponowaniu próbek roboczych na działanie sztucznych warunków atmosferycznych (filtrowanego światła lampy ksenonowej, temperatury, wilgotności i nadeszczania) w celu symulowania w laboratorium procesów starzenia, które zachodzą podczas działania naturalnych warunków atmosferycznych. Odporność na warunki pogodowe jest oceniana przez porównanie zmiany barwy badanej próbki roboczej do próbki nieeksponowanej za pomocą skali szarej zgodnie z ISO 105-A02.
 

Norma badawcza

 • BOSMAL/I-7-04
 • PN-EN ISO 4892-2, met. A
 • PN-EN ISO 16474-2 met. A
 • PN-EN ISO 105-B04
 

Normy klientów

 • FORD, Volvo, VW, Renault, GMW, PSA, BMW, Daimler, Toyota, Nissan, Honda, KIA, Fiat i inne
 

Urządzenia

 • Xenon Weather-Ometer Ci 3000+
 • Xenon Weather-Ometer Ci 4000

Odporność na światło. Ekspozycja na laboratoryjne źródła światła. Lampy ksenonowe łukowe.

Metoda badań polega na wyznaczeniu odporności wybarwień i cech starzenia wyrobów na działanie światła sztucznego symulującego naturalne światło dzienne przechodzące przez szkło okienne przy jednoznacznym działaniu ciepła. Próbka robocza badanego wyrobu poddana jest działaniu sztucznego światła w zdefiniowanych warunkach. Odporność wybarwień jest oceniana przez porównanie zmiany barwy badanej próbki roboczej do próbki nieeksponowanej za pomocą skali szarej zgodnie z ISO 105-A02.  
 
Norma badawcza
 • BOSMAL/I-7-02
 • PN-EN ISO 4892-2, met. B
 • PN-EN ISO 16474-2 met. B
 • PN-EN ISO 105-B02
Normy klientów
 • FORD, Volvo, VW, Renault, GMW, PSA, BMW, Daimler, Toyota, Nissan, Honda, KIA, Fiat  i inne
Nr dokumentu Tytuł/Opis
BOSMAL/I-7-04 Przyspieszone starzenie pod wpływem czynników atmosferycznych (W-O)
BOSMAL/I-7-02 Badanie odporności materiałów na swiatło (F-O)
PN-EN ISO 4892-2, met. B Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 16474-2, met. B Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 4892-2, met. A Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 16474-2, met. A Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 105-B04 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część B04: Odporność wybarwień na sztuczną pogodę: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej
PN-EN ISO 105-B02 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część B02: Odporność wybarwień na działanie światła sztucznego: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej
ISO 105-A02 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour