Pomiary dynamiki pojazdów w temperaturach z zakresu od -35˚C do 60˚C

Wyposażenie laboratorium hamowni podwoziowej umożliwia przeprowadzenie badań dynamiki pojazdów w temperaturach otoczenia od -35°C do 60°C. Celem takich badań jest ocena wpływu czynników zewnętrznych na moc i moment obrotowy układu napędowego, oraz na inne parametry charakteryzujące dynamikę pracy silnika. 

Urządzenia 

  • Komora klimatyczna WEISS WK 643’/ -35°C do +60°C
  • Hamownia podwoziowa – AVL Zoellner 4WD