Badania emisji spalin pojazdów w temperaturach z zakresu od -35˚C do 60˚C

Pomiar emisji spalin różnymi metodami (z worków pomiarowych, w sposób ciągły) w różnych cyklach jezdnych (NEDC, WLTC, FTP-75, HFET, US06, SC03, JC08, RDE lub indywidualne) w komorze klimatycznej o następujących parametrach:
  • kontrola temperatury w zakresie od -35°C do +60°C, z dokładnością ±1,2°C - podczas testu emisji,
  • kontrola wilgotności bezwzględnej podczas testu emisji w zakresie od 5,5 do 15,0 gram wody na 1 kg suchego powietrza w zakresie temperatury od +20°C do +35°C,
  • stabilność wilgotności ≤ 5%.
Celem takich badań jest ocena wpływu różnych warunków otoczenia na poziom emisji związków szkodliwych spalin.
 

Urządzenia 

  • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7400 HTRLE
  • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7500 DEGR
  • System poboru spalin – HORIBA CVS 7400 S
  • System poboru cząstek stałych – HORIBA DLS 7100 E
  • Licznik cząstek stałych - HORIBA MEXA-2000SPCS
  • Komora klimatyczna WEISS WK 643’/35-60/Ro, o zakresie temp. od -35°C do +60°C
  • Hamownia podwoziowa AVL 4WD

Pojazdy podczas badań w komorze klimatycznej