Jedna z szybko rozwijających się specjalności BOSMAL są precyzyjne pomiary współrzędnościowe. Laboratorium pomiarowe zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę. Pomiary prowadzone są w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 
Zakres usług pomiarowych obejmuje:
  • Pomiary stykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia
  • Pomiary bezstykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia
  • Pomiary chropowatości powierzchni
  • kompleksowe pomiary elementów o skomplikowanych kształtach oraz przyrządów technologicznych
  • pomiary serii detali z wykorzystaniem programów pomiarowych
  • kontrolę wymiarów oraz odchyłek położenia i kształtu detalu na etapie wykonywania prototypów jak również produkcji seryjnej
  • przygotowanie profesjonalnych raportów pomiarowych z uwzględnieniem wymagań klienta.