Jedna z szybko rozwijających się specjalności BOSMAL są precyzyjne pomiary współrzędnościowe. Laboratorium pomiarowe zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę. Pomiary prowadzone są w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 
Zakres usług pomiarowych obejmuje:
  • Pomiary stykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia
  • Pomiary bezstykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia
  • Pomiary chropowatości powierzchni
  • Kompleksowe pomiary elementów o skomplikowanych kształtach oraz przyrządów technologicznych
  • Pomiary serii detali z wykorzystaniem programów pomiarowych
  • Kontrolę wymiarów oraz odchyłek położenia i kształtu detalu na etapie wykonywania prototypów jak również produkcji seryjnej
  • Przygotowanie profesjonalnych raportów pomiarowych z uwzględnieniem wymagań klienta.