Wykonujemy pomiary charakterystyk elektrycznych, funkcjonalnych, badania EMC/ESD oraz próby trwałościowe dla elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego samochodów i innych urządzeń.
 
W ramach badań właściwości materiałów elektroizolacyjnych wykonujemy pomiary charakterystyk elektrycznych (właściwości antystatyczne, badania wysokonapięciowe) wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, włóknin, tkanin i innych stosowanych w elementach wyposażenia samochodów i innych urządzeń.