Badania mechaniczne układów hamulcowych (badania stanowiskowe)

Przeprowadzamy badania mechaniczne podzespołów układu hamulcowego.

Testy funkcjonalne i trwałościowe hamulca postojowego

Test polegający na poddawaniu dźwigni mechanicznego hamulca postojowego cyklicznemu działaniu siły.

Test na ścinanie

Pomiar siły niezbędnej do oderwania okładziny ciernej od płyty mocującej.

Badanie ściśliwości

Badanie podatności materiału ciernego na odkształcenia w wyniku działania siły poprzez tłok zacisku hamulcowego. 

Badanie twardości

Badanie twardości elementów ciernych układu hamulcowego metodą Vickersa, Brinella i Rockwella.

Pomiary geometryczne

Pomiary geometryczne elementów układu hamulcowego. Weryfikowanie zgodności z dokumentacją techniczną.