Wysokie wymagania rynku odnośnie bezpieczeństwa, wytrzymałości i estetyki materiałów i produktów, wymuszają na producentach ciągły rozwój. Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową oraz wysoko wykwalifikowana kadra pozwalają na realizację badań materiałowych w bardzo szerokim zakresie. Należą do nich:
 

Badania chemiczne i fizykochemiczne

 • ocena jakości paliw silnikowych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych,
 • analiza składu chemicznego,
 • badania czystości komponentów – analiza rodzaju, wielkości i ilości zanieczyszczeń,
 • badanie szczelności helowej detali.
 

Badania tworzyw

 • identyfikacja,
 • analiza zawartości metali ciężkich wg RoHS,
 • badania właściwości użytkowych i technologicznych,
 • badania starzeniowe,
 • badania odpornościowe na warunki środowiskowe,
 • UV, chemiczne, spalanie.
 

Badania metali

 • analiza składu chemicznego i identyfikacja,
 • analiza strukturalna,
 • właściwości mechaniczne i technologiczne,
 • badania magnetyczno-proszkowe
 • mikroskopia elektronowa,
 • odporność korozyjna powłok galwanicznych i malarskich.
 

Badania emisji substancji lotnych z materiałów 

 • badania materiałów i kompletnych elementów wyposażenia samochodów w specjalistycznej komorze badawczej o objętości 1 m3 (Weiss/Voetsh),
 • badania materiałów metodami bezpośrednimi,
 • badania składu powietrza i ocena zapachu w kabinach samochodów,
 • analiza ilościowa i identyfikacja emitowanych substancji lotnych (fogging, VOC, formaldehyd i inne w tym szkodliwe) z produktów i materiałów (tworzywa sztuczne, pianki, tapicerki itd.),
 • badania zapachu materiałów i produktów.
 
Posiadamy doświadczenie pozwalające na rozwiązywanie zagadnień typu failure analysis (analiza przyczyn usterek i problemów dotyczących jakości produktów).