Pozostałe możliwości metrologiczne

DŁUGOŚCIOMIERZ ABBE'GO

 Możliwości pomiarowe:

  • zakres pomiarowy: 0 – 100 mm
  • wartość działki elementarnej: 0,0002 mm
Przyrząd umożliwia pomiary stykowe wymiarów zewnętrznych (0 – 100 mm) oraz wymiarów wewnętrznych (12 – 100 mm).
 

MIKROSKOP UNIWERSALNY

Możliwości pomiarowe:

  • zakres pomiarowy: 100 x 200 mm
  • wartość działki elementarnej: 0,0002 mm
Przyrząd umożliwia pomiary bezstykowe (optyczne) wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych przy zastosowaniu powiększenia 15x, 30x lub 50x.