Pomiary chropowatości powierzchni

PROFILOGRAFOMETR STYKOWY SJ-301

 Możliwości pomiarowe 

  • zakres pomiarowy:
    • maksymalny odcinek pomiarowy 5 x 2,5 mm
    • maksymalne wskazania przyrządu +/- 150 µm
  • dokładność pomiaru: 0,05 µm
Przyrząd umożliwia pomiar podstawowych parametrów chropowatości takich jak Ra, Rz, Rt, Rp - na powierzchniach płaskich i walcowych wzdłuż osi symetrii.