Pomiary bezstykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia

OPTYCZNA MASZYNA POMIAROWA OPTIV CLASSIC 321TP

Możliwości pomiarowe

 
  • zakres pomiarowy: 300 x 200 x 150 mm
  • dokładność pomiaru: MPEE = (2,0 + L/250) µm
  • oprogramowanie: PC-DMIS CAD
Maszyna wyposażona jest w głowicę Vision z kamerą CCD o wysokiej rozdzielczości oraz zmienne oświetlenie do pomiarów złożonych powierzchni i krawędzi innowacyjną metodą wizyjną a także sondę dotykową do pomiarów metodą stykową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD.