Pomiary stykowe długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA DEA GLOBAL PERFORMANCE 12.30.10

Możliwości pomiarowe

 
  • zakres pomiarowy: 1200 x 3000 x 1000 mm
  • dokładność pomiaru: MPEE = (2,2 + L/300) µm
  • oprogramowanie: PC-DMIS™ CAD++ On-line wraz z DCT CATIA V5 oraz DCT UNIGRAPHICS
Maszyna wyposażona jest w głowicę obrotowo-uchylną HH-S8-T5 z sondą skanującą HP-S-X1H do pomiarów złożonych powierzchni i krawędzi metodą stykową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA DEA GLOBAL STATUS 09.15.08

Możliwości pomiarowe

 
  • zakres pomiarowy: 900 x 1500 x 800 mm
  • dokładność pomiaru: MPEE = (3.6 + L/300) µm
  • oprogramowanie: PC-DMIS™ CAD++ On-line
Maszyna wyposażona jest w głowicę obrotowo-uchylną RENISHAW PH10MQ z sondą TP20 do pomiarów złożonych powierzchni i krawędzi metodą stykową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD.

OPTYCZNA MASZYNA POMIAROWA OPTIV CLASSIC 321TP

Możliwości pomiarowe

 

  • zakres pomiarowy: 300 x 200 x 150 mm
  • dokładność pomiaru: MPEE = (2,0 + L/250) µm
  • oprogramowanie: PC-DMIS CAD
Maszyna wyposażona jest w głowicę Vision z kamerą CCD o wysokiej rozdzielczości oraz zmienne oświetlenie do pomiarów złożonych powierzchni i krawędzi innowacyjną metodą wizyjną a także sondę dotykową do pomiarów metodą stykową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD.
 
Zrzut ekranu z PC-DMIS™
Zrzut ekranu z PC-DMIS™