Optymalizacja dozowania amoniaku dla aplikacji z SCR

Dozowanie czynnika AdBlue w systemach SCR jest szczególnie trudne ze względu na możliwość wytrącania osadów mocznika wewnątrz układu wydechowego. Problemem jest również nadmierna emisja amoniaku za reaktorem tzw. ammonia slip. Prowadzone są intensywne prace badawczo-rozwojowe mające na celu ograniczenie występowania niepożądanych zjawisk. Jednym ze sposobów jest optymalizacja algorytmu sterowania wtryskiem AdBlue lub też modyfikacja układu dozowania. Badane są również rozwiązania nowatorskie polegające np. na ogrzaniu i odparowaniu czynnika AdBlue przed wprowadzeniem go do strumienia spalin przed reaktorem SCR.