Badania masy (PM), ilości (PN) oraz rozkładu wielkości cząstek stałych

Pomiary masy cząstek stałych (PM) emitowanych na stanowisku hamownianym odbywają się metodą grawimetryczną przy użyciu tunelu CVS o częściowym rozrzedzeniu. Ważenie osadów zgromadzonych na filtrach wykonywane jest przy użyciu wagi o dokładności tysięcznych części miligrama, co pozwala na pomiary cząstek emitowanych przez silniki spełniające normę Euro 6. Najnowsze limity emisji spalin określają również maksymalną liczbę cząstek (PN), którą dopuszcza się w poszczególnych testach homologacyjnych. Pomiar liczy cząstek może odbywać się zarówno w spalinach nierozcieńczonych jak i rozcieńczonych. Dla dokładniejszej analizy składu cząstek emitowanych przez silnik możliwy jest pomiar rozkładu wielkości cząstek za pomocą spektrometru.