Próby starzenia systemów katalitycznych DOC+DPF, SCR

Starzenie systemów katalitycznego oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym przeprowadzane są na stanowisku hamownianym do stacjonarnych badań silników spalinowych. Taki rodzaj badań cechuje duża oszczędność czasu oraz kosztów w stosunku do badań drogowych. Starzeniom poddawane są reaktory utleniające (DOC), filtry cząstek stałych (DPF) oraz reaktory selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). 
 
Starzenie reaktorów utleniających (DOC) przeprowadzane jest w cyklach pracy o podwyższonej temperaturze spalin. Temperatura oraz przepływ masowy spalin mogą być regulowane w zależności od wymagań testu. 
 
Starzenie filtrów cząstek stałych (DPF) jest przyspieszoną procedurą starzenia. Do filtra wprowadzane są spaliny o podwyższonej zawartości cząstek stałych. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego do zakumulowania cząstek w filtrze. Następnie dokonywana jest aktywna regeneracja filtra, która dla wzmocnienia efektu starzenia może przebiegać w podwyższonej temperaturze. 
 
Starzenie reaktorów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) przeprowadzane jest w cyklach o zmiennych parametrach masowego przepływu, temperatury spalin oraz wielkości dozowanego czynnika AdBlue. Zmiany temperatury oraz stopnia nasycenia reaktora amoniakiem prowadzą do przyspieszonego zużycia. 
 
Procedury starzenia cechuje cykliczny pomiar sprawności reaktorów i filtrów w testach emisyjnych. Testy te mogą odbywać się na silniku na stanowisku hamownianym wyposażonym w zestaw analizatorów spalin lub w samochodzie w laboratorium pomiaru emisji spalin. Testy emisyjne mogą zostać przeprowadzone wg znormalizowanych procedur np. homologacyjnych lub według procedur indywidualnie ustalonych dla konkretnego planu badań.