Próby starzenia i degradacji reaktorów katalitycznych TWC (RON95, CNG, LPG)

Starzenie oraz degradacja trójfunkcyjnych reaktorów katalitycznych (TWC) przeprowadzane są na stanowisku hamownianym do stacjonarnych badań silników spalinowych. Taki rodzaj badań cechuje duża oszczędność czasu oraz kosztów w stosunku do badań drogowych. 

Starzenie reaktora może przebiegać według różnych procedur, np. odwzorowanie autostradowego cyklu jezdnego lub praca silnika pod dużym obciążeniem. Celem badań jest określenie lub sprawdzenie żywotności reaktora oraz zmian jego sprawności na różnych etapach starzenia. W trakcie procedury starzenia dokonuje się cyklicznych pomiarów sprawności reaktora katalitycznego w testach emisyjnych. Testy te mogą odbywać się na silniku na stanowisku hamownianym wyposażonym w zestaw analizatorów spalin lub w samochodzie w laboratorium pomiaru emisji spalin. Testy emisyjne mogą zostać przeprowadzone według znormalizowanych procedur np. homologacyjnych lub według procedur indywidualnie ustalonych dla konkretnego planu badań.

Reaktor TWC może również zostać poddany próbie degradacji. W odróżnieniu od starzenia, cykl degradacji reaktora cechuje sztuczna zmiana parametrów spalin które trafiają do reaktora. Spaliny emitowane przez silnik wzbogacane są w powietrze, co intensyfikuje proces utleniania w reaktorze. W konsekwencji reaktor poddany jest bardzo wysokiej temperaturze sięgającej 1200°C, a czas degradacji jest relatywnie krótki. Dostępna jest uproszczona metodyka określająca stopień degradacji reaktora przez pomiar jego zdolności akumulacji tlenu. Bardziej szczegółowe badania sprawności mogą być przeprowadzone według tych samych procedur co przy starzeniu.
Trójfunkcyjne reaktory katalityczne (TWC) stosowane są w silnikach o zapłonie iskrowym. Istnieje możliwość prowadzenia badań przy użyciu silników zasilanych benzynami: RON95, RON98, E85 lub gazami CNG i LPG. Badania mogą być przeprowadzone przy użyciu silników dostarczonych przez klientów, jak również zastosowane mogą być silniki będące własnością BOSMAL.