Badania i rozwój układów SCR Euro 6

Układy selektywnej redukcji katalitycznej coraz powszechniej stosowane w układach oczyszczania spalin wymagają zaawansowanych metod badawczych i walidacyjnych. Optymalizacja strategii dozowania czynnika Adblue w zależności od temperatury spalin oraz stopnia nasycenia reaktora SCR wymaga szczegółowych badań sprawności redukcji tlenków azotu oraz ewentualnej emisji amoniaku, tzw. ammonia slip. Kolejnym rodzajem badań jest ocena wytrącania osadów stałych czynnika Adblue w układzie wydechowym, inspekcja przeprowadzana jest wizualnie przy użyciu wideoskopu. Niejednorodność rozkładu czynnika Adblue na powierzchni reaktora może zostać określona dzięki pomiarom automatyczną sondą próbkującą.