Badania dynamiczne

Badania dynamiczne na przekładniach przeprowadzane mogą być w celu symulacji pracy przekładni w symulowanym wirtualnym pojeździe w celu przetestowania współpracy przekładni z projektowanym pojazdem, dostosowania logiki przełączania biegów przekładni automatycznej, przetestowania pracy przekładni na symulowanym odcinku drogi lub torze z danym sparametryzowanym kierowcą prowadzącym pojazd.
Badania dynamiczne prowadzić można ze znakomitą powtarzalnością, bez wpływu róźnych kierowców czy warunków drogowych co umożliwia łatwe porównywanie danych.
 
Badania dynamiczne - wykres
Badania dynamiczne - wykres