Badania kwalifikacyjne silników oraz ich podzespołów

Badania kwalifikacyjne silników oraz ich podzespołów prowadzone na stanowisku hamownianym pozwalają na ocenę możliwości zastosowania alternatywnych tańszych komponentów bez negatywnego wpływu na trwałość silnika. Przykładem takich badań kwalifikacyjnych są prace typu “Cost Reduction”, szeroko stosowane przed producentów silników lub jego poszczególnych komponentów, które dają możliwość uzyskania znaczących oszczędności podczas etapu produkcji.