Badania w zakresie kontroli jakości

Badania w zakresie kontroli jakości silników produkcyjnych wykonywane są na stanowisku hamownianym w celu określenia rzeczywistych parametrów silnika i zestawienia ich z deklarowanymi przez producenta (np. COP – Conformity of Production). Podczas pomiarów na hamowni silnikowej mierzone są takie parametry jak moment obrotowy i moc przy pełnym obciążeniu, zużycia paliwa oraz nieprzezroczystość spalin przy swobodnym przyspieszaniu. Badanie takie dają możliwość wychwycenia jakichkolwiek anomalii podczas procesu produkcji silnika poprzez weryfikację jego parametrów.