Pracownia Badań Stanowiskowych Silników wyposażona w 20 nowoczesnych hamowni silnikowych (AVL, HORIBA) – w tym hamulce dynamiczne, stanowisko do badań hybryd oraz hamulce elektrowirowe – pozwala na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na najwyższym światowym poziomie.
 

Pracownia Badań Stanowiskowych Silników specjalizuje się w:

 • pracach rozwojowych nad nowymi konstrukcjami silników,
 • badaniach emisji oraz testach symulacyjnych,
 • dobieraniu optymalnych komponentów silnikowych wraz z przygotowaniem kalibracji,
 • pracach kalibracyjnych prowadzonych na sterowniku silnika np. kalibrowanie krzywej mocy silnika, optymalizacja emisji,
 • badaniach trwałościowych,
 • testach szoków termicznych,
 • testach specjalnych oraz NVH,
 • badaniach nad procesem spalania,
 • badaniach w zakresie kontroli jakości,
 • badaniach kwalifikacyjnych silników oraz ich podzespołów,
 • badaniach nad olejami silnikowymi.
 

Badania nad systemami oczyszczania spalin:

 • rozwój układów NSC+DPF Euro 6,
 • rozwój układów SCR Euro 6,
 • badania nad POC,
 • testy starzeniowe reaktorów katalitycznych (na LPG),
 • Badania masy (PM), liczby (PN) oraz rozkładu wielkości cząstek stałych,
 • optymalizacja dozowania amoniaku dla aplikacji z SCR.
 

Pracownia Badań Stanowiskowych Silników bada następujące typy silników:

 • silniki samochodowe: light/medium/heavy duty,
 • silniki przemysłowe,
 • napędy hybrydowe,
 • silniki wyczynowe oraz motocyklowe,
 • silniki do pojazdów off-road,
 • silniki morskie.