W zakresie badań i pomiarów drogowych wykonujemy m.in.:
 
  • badania i pomiary stanowiskowe, dynamiczne, przebiegowe kompletnych pojazdów samochodowych (osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i innych) zasilanych paliwami konwencjonalnymi, jak również alternatywnymi,
  • badania części, zespołów, paliw, płynów i smarów pojazdów samochodowych w zakresie: zużycia, montowalności, funkcjonalności, zmiany parametrów, itp.,
  • pomiary parametrów pracy zespołów samochodu, innych urządzeń oraz pojazdów dla temperatur otoczenia od -45°C do +65°C w komorze klimatycznej,
  • diagnozy, weryfikacje i analizy techniczne usterek samochodów; naprawy samochodów,
  • pomiary zużycia paliwa/ energii elektrycznej dla autobusów napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi wg metodyki SORT,
  • pomiary użytecznej pojemności bagażnika ISO 3832:2002,
  • odszranianie i odmgławianie wg UE 672/2010,
  • pomiary mas pojazdów o dopuszczalnym nacisku na oś do 12 T,
  • pomiary skuteczności ogrzewania pojazdów,
  • pomiary geometryczne wymiarów i podstawowych parametrów pojazdów.
 
Trwałościowe badania przebiegowe realizowane są na drogach publicznych, przy różnym, uzgodnionym profilu tras.