Pomiar ciągły rozkładu cząstek stałych (liczby i wielkości)

Pomiar rozkładu cząstek stałych - zarówno pod względem liczby jak i wielkości emitowanych cząstek stałych. Dokonuje się go za pomocą spektrometru TSI EEPS 3090. Badanie pozwala na określenie rozkładu rozmiarów średnicy cząstek stałych emitowanych z badanego silnika. Zakres pomiarowy urządzenia: od 5,6 do 560 nm. 
Pomiar umożliwia obserwację dynamicznego przebiegu emisji cząstek stałych zarówno w ciągu pierwszych kilku sekund od rozruchu zimnego silnika, podczas regeneracji filtra cząstek stałych, jak i podczas dowolnego cyklu jezdnego. Pomiar ten stosowany jest do optymalizacji:
 
  • procesu spalania w silniku spalinowym
  • systemów oczyszczania spalin
  • skuteczności działania filtra cząstek stałych (DPF lub GPF)

Urządzenia

Spektrometr – TSI EEPS 3090