Pomiar liczby cząstek stałych (PN)

Pomiar liczby cząstek stałych w spalinach przeprowadza się ze spalin rozcieńczonych lub ze spalin stężonych. Mierzone są cząstki stałe o rozmiarach od 23 nm do 2,5 µm.

Regulaminy 

  • Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15
  • Regulamin Nr 83 EKG ONZ
  • Rozporządzenia WE 715/2007 – WE 692/2008

Urządzenia

  • Licznik cząstek stałych - HORIBA MEXA-2000 SPCS
  • Licznik cząstek stałych – AVL 489 APC plus
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007/ Commission Regulation (EC) No. 715/2007 / Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie (WE) nr 692/2008/ Commission Regulation (EC) No. 692/2008 / Verordnung (EG) Nr. 692/2008 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Regulamin nr 83 EKG ONZ/ UNECE Regulation No. 83 / Regelung Nr. 83 UN/ECE Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik
GTR ONZ 15 Global Technical Regulations ONZ Nr 15 -- Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure