Pomiar zadymienia spalin

Zadymienie spalin jest wynikiem obecności w nich cząstek stałych (głównie sadzy – blacksmoke), węglowodorów (bluesmoke) i pary wodnej (whitesmoke). Przy zawartości sadzy 100-300 mg/m3 zadymienie spalin staje się widoczne. Czarny dym pojawia się przy stężeniu ok. 500 mg/m3. Zwiększeniu zadymienia spalin towarzyszy zwykle wzrost emisji pozostałych związków szkodliwych spalin (CO2, CO, HC, NOx).
 
Pomiaru zadymienia spalin dokonuje się za pomocą dymomierza absorpcyjnego, wykorzystującego w działaniu zjawisko pochłaniania promieniowania widzialnego (światła) w gazach.
 

Urządzenia

  • Dymomierz Absorpcyjny – AVL Opacimeter 439

 

Regulaminy 

  • Regulamin 24 EKG
Nr dokumentu Tytuł/Opis
Regulamin nr 24 EKG ONZ/ UN ECE Regulation No. 24 / Regelung Nr. 24 UN/ ECE Regulamin nr 24 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji silników wysokoprężnych w odniesieniu do emisji widocznych zanieczyszczeń – II. Homologacji pojazdów silnikowy