Badanie sprawności reaktorów katalitycznych TWC, DOC, NSC, SCR oraz filtrów cząstek stałych DPF, GPF

Badanie sprawności katalitycznych układów oczyszczania spalin poprzez pomiar 2 liniami emisji związków szkodliwych ze spalin nierozcieńczonych przed i za danym układem oczyszczania spalin.
 

Przykładowe punkty poboru spalin:

 • Engine OUT – wylot z silnika, spaliny nieoczyszczone
 • PRE kat – wlot do reaktora katalitycznego, spaliny nieoczyszczone
 • POST kat – wylot z reaktora katalitycznego, spaliny oczyszczone
 • PRE DPF – wlot do filtra cząstek stałych, spaliny nieoczyszczone lub oczyszczone
 • POST DPF – wylot z filtra cząstek stałych, spaliny oczyszczone
 • TAIL PIPE – wylot z układu wydechowego pojazdu, spaliny oczyszczone
 
Pomiar stężeń w spalinach rozcieńczonych lub nierozcieńczonych: CO, CO2, O2, NO, NOx, NO2, THC, CH4
Obliczenia emisji ze spalin rozcieńczonych lub nierozcieńczonych: CO, CO2, O2, NO, NOx, NO2, THC, CH4

Urządzenia

 • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7400 HTRLE 
 • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7500 DEGR
 • System poboru spalin – HORIBA CVS 7400 S
 • System poboru cząstek stałych – HORIBA DLS 7100 E
 • Licznik cząstek stałych - HORIBA MEXA-2000SPCS
 • Urządzenie do pomiaru stężenia sadzy AVL Micro Soot Sensor 483
 • Komora klimatyczna WEISS WK 643’/35-60/Ro, o zakresie temp. od -35°C do +60°C
 • Hamownia podwoziowa AVL 4WD