Analiza modalna spalin rozcieńczonych i nierozcieńczonych

Pomiar emisji gazowych związków szkodliwych spalin w sposób ciągły z częstotliwością do 10 Hz w różnych cyklach jezdnych (NEDC, WLTC, FTP-75, HFET, US06, SC03, JC08, RDE lub indywidualne).
 
Pomiar spalin rozcieńczonych – 1 punkt poboru za pojazdem.
Pomiar stężeń spalin rozcieńczonych: CO, CO2 , NO, NOx, THC
Obliczenia emisji spalin rozcieńczonych: CO, CO2, NO, NOx, THC
 
Pomiar spalin nierozcieńczonych – dowolne 2 miejsca poboru począwszy od kolektora wydechowego silnika do punktu poboru za pojazdem.
Pomiar stężeń spalin nierozcieńczonych: CO, CO2, O2, NO, NOx, NO2, THC, CH4
Obliczenia emisji spalin nierozcieńczonych: CO, CO2, O2, NO, NOx, NO2, THC, CH4
 
 
Na wykresie: Sprawność układu katalitycznego (na przykładzie emisji CO) - na podstawie analizy modalnej spalin nierozcieńczonych

Urządzenia - Laboratorium nr 1:

 • Zestaw analizatorów spalin – AVL AMA i60 D1 LE
 • Zestaw analizatorów spalin – AVL AMA i60 R2
 • System poboru spalin – AVL CVS i60 LD LE
 • System poboru cząstek stałych – AVL PSS i60 SD 
 • Licznik cząstek stałych – AVL 489 APC plus
 • Komora klimatyczna od +14°C do +30°C
 • Hamownia podwoziowa AVL 2WD

Urządzenia - Laboratorium nr 2:

 • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7400 HTRLE
 • Zestaw analizatorów spalin – HORIBA MEXA 7500 DEGR
 • System poboru spalin – HORIBA CVS 7400 S
 • Komora klimatyczna WEISS WK 643’/35-60/Ro, o zakresie temp. od -35°C do +60°C
 • Hamownia podwoziowa AVL 4WD