Badanie składu chemicznego - zawartość pierwiastków

Prowadzimy badania składu chemicznego (oznaczenie zawartości pierwiastków głównych i śladowych) próbek różnego typu i pochodzenia, m.in:
 • metale, stopy metali i spieki, między innymi: stopy żelaza, żeliwa, spieki, aluminium i stopy aluminium, miedź i stopy miedzi, cynk i stopy cynku, nikiel i stopy niklu oraz inne
 • pyły, osady, pozostałości, próbki ciekłe i stałe różnego pochodzenia, woda
 • produkty naftowe, w tym paliwa (benzyna, olej napędowy, biodiesel i inne), biokomponenty, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, smary, płyny chłodnicze i inne
 • tworzywa sztuczne, gumy, tkaniny, włókniny, pianki itp.
 • powłoki antykorozyjne
Badania są prowadzone według własnych, zwalidowanych instrukcji badawczych oraz metod opisanych w normach. 

Normy

 • Badanie metali wg własnych własnych instrukcji badawczych: BOSMAL/I-7-43, BOSMAL/I-7-90 oraz wg PN-EN ISO 9556, PN-EN 24935, PN-EN ISO 10720
 • Badania na zgodność z dyrektywą ROHS - określenie zawartości metali ciężkich: Cd, Pb, Hg, Cr VI oraz całkowitej zawartości Br, wg własnych instrukcji badawczych BOSMAL/I-7-43, BOSMAL/I-7-90
 • Powłoki chromianowe – określenie zawartości Cr VI wg PN-EN ISO 3613
 • Zawartość pierwiastków, w tym siarki, w paliwach, biopaliwach ciekłych, biokomponentach oraz olejach silnikowych
 • PN-EN 14538, PN-EN 16136, PN-EN 16294, PN-EN 16476, PN-EN 15944, PN-EN 14107, PN-EN 16576, PN-EN ISO 14596, PN-EN ISO 14597, PN-EN 15485, PN-EN ISO 20884, PN-V-04030, ASTM D7111, ASTM D5708, ASTM D5185, ASTM D4951, ASTM D4927, ASTM D6443, DIN 51399-1
 • i inne

Aparatura

W badaniach wykorzystywane są spektrometry najnowszej generacji:
 • Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) PerkinElmer Optima 8300
 • Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) PerkinElmer Optima 4300 DV
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersja długości fali (WD-XRF) Rigaku ZSX Primus II
 • Analizator węgla i siarki
 • Analizator azotu
 • Spektrofotometr VIS Hach 3800 DR
 
Posiadamy bogato wyposażone laboratorium przygotowania próbek do pomiaru (mineralizatory mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, szlifierko-polerka itp.)
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 20884 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych - Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
BOSMAL/I-7-43 Analiza materiałów metodą ICP-OES
PN-EN 14538 Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie zawartości Ca, K, Mg i Na metodą optycznej emisyjnej analizy spektralnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP OES)
PN-EN 16136 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
PN-EN 16476 Ciekłe przetwory naftowe
PN-EN 15944 Ciekłe przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości niklu i wanadu - Metoda bezpośrednia z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej indukcyjnie sprzężonej plazmy (ICP OES)
PN-EN ISO 14596 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości siarki - Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali
PN-EN ISO 14597 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła
PN-EN 15485 Etanol jako komponent benzyny silnikowej - Oznaczanie zawartości siarki - Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
PN-V-04030 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości pierwiastków w paliwach płynnych i produktach podobnych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną
ASTM D7111 Standard Test Method for Determination of Trace Elements in Middle Distillate Fuels by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)
ASTM D5708 Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, and Iron in Crude Oils and Residual Fuels by Inductively Coupled Plasma (ICP) Atomic Emission Spectrometry
ASTM D4951 Standard Test Method for Determination of Additive Elements in Lubricating Oils by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
ASTM D4927 Standard Test Methods for Elemental Analysis of Lubricant and Additive Components - Barium, Calcium, Phosphorus, Sulfur, and Zinc by Wavelength-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy
ASTM D6443 Standard Test Method for Determination of Calcium, Chlorine, Copper, Magnesium, Phosphorus, Sulfur, and Zinc in Unused Lubricating Oils and Additives by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry (Mathematical Correction Procedure)
BOSMAL/I-7-90 Analiza materiałów metodą WD-XRF
PN-EN ISO 9556 Stal i żelazo - znaczanie całkowitej zawartości węgla - Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym
PN-EN 24935 Analiza chemiczna materiałów na osnowie żelaza - Oznaczanie zawartości fosforu w stalach niestopowych i żelazie - Metoda spektrofotometryczna z błękitem molibdenowym
PN-EN ISO 10720 Stal i żelazo - Oznaczanie zawartości azotu - Metoda termokonduktometryczna po stopieniu w strumieniu gazu obojętnego
PN-EN 16294 Przetwory naftowe i produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Oznaczanie zawartości fosforu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)
PN-EN 14107 Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP)
PN-EN 16576 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oznaczanie zawartości manganu i żelaza w olejach napędowych - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)
PN-EN ISO 3613 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Konwersyjne powłoki chromianowe na cynku, kadmie oraz stopach aluminium-cynk i cynk-aluminium - Metody badań