Czystość wewnętrzna i zewnętrzna wyrobów

Badanie czystości jest bardzo istotnym elementem oceny jakości wielu komponentów stosowanych w motoryzacji i nie tylko. Badania wykonywane są w pomieszczeniu czystym (clean room) o klasie czystości ISO 6 (wg ISO 14644) a podstawowymi czynnikami określającymi czystość badanego obiektu są: masa zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, masa zanieczyszczeń rozpuszczalnych, ilość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych o określonej wielkości oraz rodzaj zanieczyszczeń. W przypadku zanieczyszczeń nierozpuszczalnych możliwy jest ich podział ze względu na charakter: metaliczne, niemetaliczne i włókna oraz skład chemiczny. W celu określenia tych właściwości dobierana jest odpowiednia metoda wydzielania zanieczyszczeń: wytrząsanie, przemywanie ciśnieniowe, techniki ultradźwiękowe, mycie na stanowiskach funkcjonalnych odzwierciedlających parametry pracy obiektu. Dobór metody zależy od charakterystyki badanego obiektu oraz od określanych właściwości: czystość wewnętrzna, zewnętrzna lub całkowita.
 
Wydzielone zanieczyszczenia analizowane są metodą:  
 
 • wagową – masa zanieczyszczeń
 • mikroskopową – ilość i wielkość zanieczyszczeń 
 • skaningowej mikroskopii elektronowej – skład zanieczyszczeń
 • spektroskopii w podczerwieni – skład zanieczyszczeń

Urządzenia

 • Mikroskop optyczny Zeiss Axio Imager M1m, ze zmotoryzowanym stolikiem oraz oprogramowaniem AxioVision
 • Skaningowy mikroskop elektronowy SEM EVO 25MA Zeiss z detektorami EDX i EBSD Bruker
 • Spektrometr FTIR Nicolet 6700
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS50 z mikroskopem
 • Automatyczne stanowisko do przemywania ciśnieniowego PALL Cleanliness Cabinet PCC-41-R0220-NG2
 • Myjki ultradźwiękowe
 • Wagi analityczne
 • Komory temperaturowe

BOSMAL jest jedynym w Polsce laboratorium akredytowanych do badań czystości według norm ISO 16232 oraz VDA 19.1.

 

Normy badawcze

 • ISO 16232 -2 (wytrząsanie),
 • ISO 16232-3 (przemywanie ciśnieniowe),
 • ISO 16232-4 (ultradźwięki),
 • ISO 16232-5 (stanowiska funkcjonalne),
 • ISO 16232-6 (analiza wagowa),
 • ISO 16232-7 (analiza mikroskopowa),
 • ISO 16232-8 (analiza SEM),
 • ISO 16232-10 (kodowanie poziomu zanieczyszczeń). 

 

Normy branżowe i własne klientów

 • VDA 19.1, DBL 6516, GMW 16037, Volvo STD 107-0002, Scania STD 4189, NW 22-10-202, QV 11111, SAE J1726, PV 3347, DBL 6515, BWS 42001, Renault 34-07-012, Renault 34-07-025 i inne.
Nr dokumentu Tytuł/Opis
ISO 16232-3 Standard Test Method for Simultaneous Thickness and Electrode Potential Determination of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit (STEP Test)
ISO 16232-4 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 4: Method of extraction of contaminants by ultrasonic techniques
ISO 16232-5 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 5: Method of extraction of contaminants on functional test bench
ISO 16232-6 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 6: Particle mass determination by gravimetric analysis
ISO 16232-7 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 7: Particle sizing and counting by microscopic analysis
ISO 16232-8 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 8: Particle nature determination by microscopic analysis
ISO 16232-10 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 10: Expression of results
ISO 16232-2 Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 2: Method of extraction of contaminants by agitation
VDA 19.1 VDA Volume 19 Part 1, Inspection of Technical Cleanliness - Particulate Contamination of Functionally Relevant Automotive Components