Odporność powłoki na ścieranie i zarysowania

Martindale Abrasion & Piling Tester

Test Martindale'a to symulacja długotrwałego użytkowania tkanin, który pozwala określić ich wytrzymałość na ścieranie.  Zasada testu Martindale'a polega na tym, że próbki są pocierane o standardowe ścierniwo w ciągle zmieniającym się układzie, który zapewnia, że włókna powierzchniowe próbek są zginane w każdym kierunku. 
 
Standardy: 
 • ISO 12945-2
 • ISO 12947 1-4
 • ASTM D4966
 

TRIBOTOUCH

Urządzenie TRIBOTOUCH® służy do symulacji ścierania palcami (również paznokciem, podeszwą buta) dowolnej powierzchni. Oprócz czysto mechanicznego obciążenia, można również symulować odpowiednie środowisko chemiczne. Za pomoca różnych końcówek i ustawień można wykonywać różne testy.

 • Ścieranie oznakowań i napisów przez zmazywanie ich palcami i rękami - PN-EN 60068-2-70
 • Test paznokcia - GS 97034-2
 • Test podeszwy butów - GS 97034-3
 • Zmienny test podeszwy buta - GS 97034-11
   

TABER Multi-Finger Tester

TABER® Multi-Finger Scratch/ Mar Tester służy do pomiaru odporności lub podatności powierzchni materiału na zarysowania, uszkodzenia, żłobienie, skrobanie, grawerowanie i inne podobne uszkodzenia fizyczne, które nie są klasyfikowane jako zwykłe zużycie.  
 

 

Scratch Tester Erichsen

Scratch Tester Erichsen® umożliwia wykonanie precyzyjnych zarysowań w odstępach nawet co 0,5 mm. Posiada również możliwość imitowania uszkodzeń np. zarysowanie monetą.

Standardy:
 • PV 3974
 • PV 3952
 • TPJLR.52.008
 • GS 97034-8

Liniowy tester odporności na ścieranie - TABER Linear Abraser - Model 5750

Aparat przeznaczony jest do badania odporności materiałów i wyrobów na ścieranie powierzchniowe i oceny względnej wytrzymałości lub podatności powierzchni materiału na uszkodzenia fizyczne takie jak zużycie i ścieranie, zarysowanie, wyżłobienie, zadrapanie, zatarcie, przeniesienie zabarwienia (zwykle zwane trwałością koloru) oraz inne.

Liniowy tester ścierania może być stosowany zarówno do testów na sucho jak i na mokro.
Przeznaczony jest do badania próbek praktycznie o dowolnych wymiarach i kształtach.
 
Standardy:
 • ISO 105-X12
 • PV 3906
 • D42 1775
 • AA-0134

Rotacyjny tester ścieralności - TABER Abraser - Model 5135

Jest to urządzenie przeznaczone do przyśpieszonych badań zużycia materiału.Test polega na zamocowaniu płaskiej próbki na ruchomej platformie, która obraca się wokół własnej osi z zadaną prędkością. Na powierzchnię badanej próbki opuszcza się dwie tarcze ścierające i dociska z odpowiednią siłą. Koła obracają się w przeciwnych kierunkach i zataczają pełne koło na powierzchni próbki. Układ ten pozwala na zbadanie odporności na ścieranie materiału w każdym kierunku, bez względu na strukturę, splot lub układ ziaren w materiale.

Standardy:
 • ISO 15082
 • ISO 7784-2
 • ISO 5470-1
 • ISO 10074
 • SAE J365
 • DIN 53754

Metoda Schoppera

Popularna metoda oceny odporności na ścieranie. Badanie tą metodą przeprowadza się dla wyrobów włókienniczych.

 
Parametry badania:
 • krzywizna próbki,
 • powierzchnia ścierania,
 • nacisk,
 • materiał ścierny,
 • liczba cykli
Standardy:
 • PV 3908
 • DIN 53863-2
 • GME 60345
 

 
 

Myjnia Laboratoryjna - symulacja warunków w automatycznej myjni samochodowe

Instytut posiada stanowisko odtwarzające warunki w automatycznej myjni samochodowej. Za pomocą naszej Myjni Laboratoryjnej możemy symulować warunki, jakim poddawane są lakiery samochodowe na karoserii i inne powierzchnie w myjniach automatycznych.
 

Przykładowe normy:
 • PN-EN ISO 20566
 • AA 0054
 • PV 3.3.3

Metoda swobodnie spadającego materiału ściernego

Określenie odporności powłoki na ścieranie za pomocą metody swobodnie spadającego materiału ściernego. 
 
Urządzenia:
 • Laboratorium dysponuje materiałami ściernymi (np. korund, ścierniwo żelazne, itp.) spełniającymi różne wymagania klientów.  
 
Normy badawcze (przykładowe):
 • ISO 7784-1
 • GMW15487
 • FIAT 50488
Nr dokumentu Tytuł/Opis
ISO 7784-1 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda obracającego się krążka pokrytego papierem ściernym
PN-EN ISO 20566 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
AA 0054 Resistance of Coatings to Car-wash Machines
PV 3.3.3 Scratch Resistance of Clear Coats
PV 3908 Wear Resistance
DIN 53863-2 Testing of textiles; abrasion test methods for textile fabrics, rotary abrasion test
GME 60345 Test Method for the Determination of the Resistance to Wear of Automotive Trim Materials
PN-EN 60068-2-70 Badania środowiskowe - Część 2-70: Próby - Próba Xb: Ścieranie oznakowań i napisów przez zmazywanie ich palcami i rękami
GS 97034-3 Test podeszwy buta
GS 97034-2 Test paznokcia
GS 97034-11 Zmienny test podeszwy buta
PV 3974 Plastic interior components- Determination of the writing strength of injection-molded grained surfaces in vehicle interiors
PV 3952 Plastic Interior Components. Testing of Scratch Resistance
TPJLR.52.008 Scratch Resistance. Assessment of Scratch Performance - Crosshatch Method
GS 97034-8 Surface test of motor vehicle interior materials. Determination of the scratch inclination
ISO 105-X12 X12 - Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to rubbing
PV 3906 Testing of Abrasion Behaviour
D42 1775 Internal and External Plastic Parts - Wear and Scratch Resistance
AA-0134 Test odporności na zarysowania na sucho przy użyciu Crockmeter
ISO 15082 Road vehicles — Tests for rigid plastic safety glazing materials
ISO 7784-2 Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion — Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen
ISO 5470-1 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of abrasion resistance — Part 1: Taber abrader
ISO 10074 Anodizing of aluminium and its alloys — Specification for hard anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys
SAE J365 Method of Testing Resistance to Scuffing of Trim Materials
DIN 53754 Testing of plastics; determination of abrasion, abrasive disk method
GMW15487 Determining the Resistance to Abrasion of Organic Coating
FIAT 50488 Wyznaczenie odporności na ścieranie pokryć ochronnych przy pomocy śrutu metalowego