BOSMAL wykonuje na zlecenie klientów czynności związane z wprowadzaniem do obrotu części/zespołów/akcesoriów samochodowych, wymaganych w świetle obowiązujących przepisów o systemie oceny zgodności i ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 
Instytut oferuje usługi w zakresie:
 
 • Analiza Dyrektyw Nowego Podejścia i związanych z nimi norm zharmonizowanych pod kątem oznakowania detali znakiem CE
 • Analiza wyrobów oraz przyporządkowanie ich pod dane wymogi prawne (dyrektywy, homologacja, CE, rozporządzenia, ocechowanie identyfikującego producenta/dostawcę/producenta pojazdu przeznaczenia)
 • Analiza innych wymagań prawnych (np. dyrektyw GVO)
 • Analizy techniczne dotyczące pojazdów oraz ich komponentów
 • Analizy elektryczno-elektroniczne w pojazdach samochodowych
 • Prowadzenie czynności związanych z weryfikacją deklaracji zgodności części motoryzacyjnych z normami i Warunkami Technicznymi
 • Uzgodnienia, z instytucjami uprawnionymi do certyfikacji, warunków technicznych oraz wytypowanie reprezentantów detali podlegających certyfikacji
 • Analiza wyników badań i kompletacja dokumentów dla jednostki certyfikującej
 • Przekazywanie w imieniu Zleceniodawcy pełnej dokumentacji do jednostki certyfikującej
 
Instytut wykonuje Opinie Techniczne dla:
 
 • Samochodowych części zamiennych
 • Akcesoriów samochodowych
 • Samochodowych części zamiennych o jakości porównywalnej z oryginałem wprowadzanych do sprzedaży
 
Opinie Techniczne obejmują zakres:
 
 • Zgodności i zamienności z wyrobami OEM
 • Jakości dostarczonych wyrobów
 • Montowalności i funkcjonalności na samochodach przeznaczenia
 • Stanu dostawy wyrobów do sieci handlowej
 • Kompletacji wyrobów
 • Ocechowania detali
 • Testowanie wyrobów w próbach drogowych
 • Dokonywanie analizy i oceny dokumentacji dostarczonej przez producenta
 • Czytelności informacji dla klienta zawartych w instrukcjach obsługi i montażu
 
Wykonywanie analizy zdolności systemów pomiarowych MSA:
 • Wyznaczanie wskaźnika powtarzalności i odtwarzalności %GR&R