Palność

Próbka utrzymywana w pozycji poziomej, dzięki uchwytowi w kształcie litery U, jest przez 15 s poddana działaniu płomienia o małej energii oddziałującego na jej swobodny koniec. W czasie badania określa się, czy i kiedy płomień gaśnie lub czas palenia się zmierzonej długości próbki.
 

Normy badawcze

  • PN-ISO 3795
  • Regulamin nr 118 EKG ONZ Seria 02 Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1
  • DIN 75200
  • FMVSS 302

Urządzenie

  • komora spalania WAZAU BKF
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne - Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów
Regulamin nr 118 EKG ONZ Seria 02 Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1 / UNECE Regulation No. 118, Series 02 Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1 Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych
DIN 75200 Determination of burning behaviour of interior materials in motor vehicles
FMVSS 302 Flammability of interior materials