Odporność cieplna

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT)

Wykonujemy oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (odporność cieplna - HDT) w zakresie do 300°C.
HDT (Heat Deflection Temperature) oznacza temperaturę, w jakiej badany materiał ulega odkształceniu wskutek oddziaływania na próbkę pewnej siły, zgodnej z badawczymi procedurami.

Urządzenia

  • Urządzenie do testów Vicat/ HDT firmy Coesfeld
 

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 75-1
  • PN-EN ISO 75-2

Temperatura mięknienia Vicata (do 300°C)

Oznaczanie temperatury mięknienia - metoda Vicata (w zakresie do 300°C)
 

Urządzenia

  • Urządzenie do testów Vicat/ HDT firmy Coesfeld
 

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 306
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 75-1 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem - Część 1: Ogólna metoda badania
PN-EN ISO 75-2 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem - Część 2: Tworzywa sztuczne i ebonit
PN-EN ISO 306 Tworzywa sztuczne - Tworzywa termoplastyczne - Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicata (VST)