Gęstość tworzyw sztucznych i gum

Próbkę zawieszoną na drucie waży się w powietrzu z określoną dokładnością. Następnie próbkę zawieszoną nadal na drucie należy zanurzyć w cieczy immersyjnej znajdującej się w naczyniu imersyjnym umieszczonym na podporze. Zanurzoną próbkę waży się z określoną dokładnością. Znając masę próbki wyznaczoną w powietrzu i wodzie, waga automatycznie wyznacza gęstość.
 

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 1183-1, metoda A – Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych
  • ISO 2781, metoda A – Guma, wulkanizowana lub termoplastyczna, określenie gęstości. 

 

Urządzenie

  • waga analityczna z przystawką do oznaczania gęstości
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 1183-1 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych - Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa
ISO 2781 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of density