Właściwości wytrzymałościowe gum i tworzyw sztucznych

Wyroby z gumy

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie (do 5 kN)
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 • Ekstensometr
 

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 37:2007/AC1:2008

Wytrzymałość na rozdzieranie

Wytrzymałość na rozdzieranie
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 34-1:2010
 

Odkształcenie trwałe po ściskaniu

Odkształcenie trwałe po ściskaniu w zakresie temperatury od - 40ºC do + 250ºC.
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 

Normy badawcze 

 • ISO 815-1:2008
 • ISO 815-2:2008

Histereza w warunkach naprężeń ściskających

Histereza w warunkach naprężeń ściskających
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 

Normy badawcze

 • PN-C-04289:1987

Wyroby z tworzyw sztucznych

Wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu (do 30 kN)

Pomiar wytrzymałości przy statycznym rozciąganiu oraz wydłużenia na granicy plastyczności lub przy zerwaniu może być realizowany w szerokim zakresie temperatury od – 100ºC do 350ºC.
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 • Ekstensometr
 

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 527-2:2012/Ap1:2013-09

Wytrzymałość przy statycznym zginaniu (do 30 kN)

Pomiar wytrzymałości przy statycznym zginaniu
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06

Moduł sprężystości przy zginaniu (do 30 kN)

Pomiar modułu sprężystości przy zginaniu
 

Urządzenia

 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467
 • Głowica pomiarowa do 500 N
 • Głowica pomiarowa do 30 kN
 

Normy badawcze 

 • PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 37:2007/AC1:2008 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu
PN-EN ISO 34-1:2010 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie - Część 1: Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe
ISO 815-1:2008 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 1: At ambient or elevated temperatures
ISO 815-2:2008 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 2: At low temperatures
PN-C-04289:1987 Guma - Oznaczanie tłumienia względnego w warunkach naprężeń ściskających
PN-EN ISO 527-2:2012/Ap1:2013-09 Tworzywa sztuczne Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania
PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy zginaniu