Odporność gumy i kauczuku termoplastycznego na starzenie

Odporność na starzenie w atmosferze z ozonem

Ocenia się odporność na spękania gumy lub kauczuku termoplastycznego, poddanych statycznym lub dynamicznym odkształceniom rozciągającym w powietrzu o określonej temperaturze, wilgotności i określonym stężeniu ozonu, przy wyeliminowaniu bezpośredniego działania światła. Komora ozonowa o objętości roboczej 310 litrów pozwala również na badania innych niż guma lub kauczuk obiektów w szerokim zakresie stężenia ozonu od 25 do 1000 pphm.
 

Norma badawcza

  • PN-ISO 1431-1
  • ASTM D1149 
 

Urządzenie

  • Komora ozonowa Anseros SIM6300-TH
  • Ozonometr 400/130 AB/DU-Oz
 
Na zdjęciu: Wnętrze komory ozonowej z oprzyrządowaniem do badań statycznych i dynamicznych

Guma. Oznaczanie odporności na działanie cieczy.

Ocenia się odporność gumy oraz kauczuków termoplastycznych na działanie cieczy metodą oznaczania ich właściwości przed zanurzeniem w cieczach badawczych i po wyjęciu z cieczy (zmiana masy, zmiana wymiarów, zmiana pola powierzchni, zmiana twardości, zmiana właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu). Cieczami badawczymi są powszechnie stosowane ciecze robocze, jak: pochodne ropy naftowej, rozpuszczalniki organiczne i odczynniki chemiczne, a także ciecze badawcze odniesienia. Próbki zanurza się w wybranej cieczy przez określony czas stosując wybrana temperaturę.
 

Norma badawcza

  • PN-ISO 1817
 

Urządzenia

  • Komory temperaturowe: Heraeus, POL-EKO

Guma oraz kauczuk termoplastyczny. Badania przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła

Próbki do badań poddaje się w sposób kontrolowany, działaniu powietrza o podwyższonej temperaturze przez określony czas. Następnie oznacza się właściwości fizyczne i porównuje z tymi samymi właściwościami próbek do badań, których nie poddano starzeniu (np. wytrzymałość na rozciąganie, naprężenie przy średnim wydłużeniu, wydłużenie przy zerwaniu, twardość).
 

Norma badawcza

  • PN-ISO 188
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-ISO 188 Guma lub kauczuk termoplastyczny -- Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła
PN-ISO 1817 Guma -- Oznaczanie odporności na działanie cieczy
PN-ISO 1431-1 Guma i kauczuk termoplastyczny -- Odporność na spękania ozonowe -- Część 1: Badania przy odkształceniu statycznym i dynamicznym
ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration—Cracking in an Ozone Controlled Environment