Zawartość sadzy

Ogrzewanie próbki badanej ze stałą prędkością według kontrolowanego programu zmian temperatury powoduje zmianę masy próbki poprzez reakcję rozkładu, utleniania albo wydzielanie jakiegoś składnika. W rezultacie metoda pozwala na pomiar zmiany masy w funkcji temperatury.
 

Urządzenia

 • Laboratorium dysponuje analizatorem termograwimetrycznym:
  • model TA Instruments Q500 wyposażonym w piec wykonany z kwarcu do analiz EGA
  • zakres temperatur pracy urządzenia: od RT do 1000°C
  • kontrolowana szybkość grzania: od 0,1 do 100°C/min
 

Normy badawcze

 • PN-EN ISO 11358
 • ISO 9924-1
 • ISO 9924-2
 • ASTM D6370
 • ASTM E1131
 

Normy klientów

 • VW, PSA, Mercedes i inne
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 11358 Tworzywa sztuczne - Termograwimetria (TG) polimerów - Część 1: Zasady ogólne
ISO 9924-1 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 1: Butadiene, ethylene-propylene copolymer and terpolymer, isobutene-isoprene, isoprene and styrene-butadiene rubbers
ISO 9924-2 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 2: Acrylonitrile-butadiene and halobutyl rubbers
ASTM D6370 Standard Test Method for Rubber - Compositional Analysis by Thermogravimetry (TGA)
ASTM E1131 Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry