Mikroskopia świetlna - metalografia

1. Mikrostruktura materiałów metalowych oraz ich stopów w stanie surowym, odlewanym, wyżarzonym, po obróbce cieplnej, cieplno-chemicznej oraz  po obróbce plastycznej wykonywana jest wg metody własnej BOSMAL/I-7-44 oraz norm PN-H-04661:1975, PN-H-04505:1966
2. Określanie kształtu, rozmieszczenia, wielkości grafitu w żeliwie wg PN-EN ISO 945-1:2009 oraz ASTM A247-16 
 
 • Głębokość odwęglenia metodą metalograficzną wg PN-EN ISO 3887
 • Zawartość wtrąceń w stali metodą A wg ASTM E45, PN-H-04510
 • Średnia wielkość ziarna metodą porównawcza wg skali wzorców, metoda siecznych, zliczania ziaren.
  • PN-EN ISO 643
  • ASTM E112
  • PN-EN ISO 2624
 • Makrostruktura – ocena wizualna wad powierzchniowych i wewnętrznych.
 • Makro i mikrostruktura tworzyw sztucznych.
 • Analiza zanieczyszczeń na sączkach.
 • Metalografia wymienników ciepła (np. po badaniach korozyjnych).
 • Pomiar głębokości wżerów korozyjnych (moduł 3D).
 • Badania mikroskopowe połączeń spawanych i lutowanych.

Mikroskop cyfrowy VHX-6000

 • Powiększenie 20 – 1000x
 • Zaawansowane wyostrzanie obrazu
 • Obrazy w wysokiej jakości i rozdzielczości
 • Obserwacja w świetle odbitym i przechodzącym
 • Obserwacja pod zmiennymi kątami
 • Usuwanie refleksów 
 • Szybki zautomatyzowany stolik umożliwiający skanowanie powierzchni
 • Szybkie składanie powierzchni (do 4 cm)
 • Wizualizacja powierzchni 3D
 • Pomiar chropowatości powierzchni
 • Automatyczne zliczanie cząstek
 • Automatyczne wykrywanie krawędzi
 • Pomiary w czasie rzeczywistym

Carl Zeiss Axio Imager M1m

 • Powiększenie 12,5 – 2500x.
 • Techniki obserwacyjne w świetle odbitym:
  • Jasne pole
  • Ciemne pole
  • Polaryzacja
  • Różnicowy kontrast interferencyjny.
  • Różnicowy kontrast interferencyjny w polaryzacji kołowej.
 • Możliwość obserwacji w świetle przechodzącym.
 • Wbudowany zautomatyzowany stolik umożliwiający skanowanie powierzchni.
 • Moduł do składania powierzchni - Mosaix (do 4 cm).
 • Moduł 3D.
 • Moduł Particle Analysis do analiz zanieczyszczeń na sączkach
 • Moduł NMI do analizy wtrąceń niemetalicznych
 • Moduł do analizy grafitu w żeliwach
 • Moduł do analizy wielkości ziarna
 

Metalografia wymienników ciepła

Badanie służy do oceny korozji. Metalografię wykonuje się po badaniach korozyjnych wymienników ciepła - jak i do oceny połączeń lutowanych tych wyrobów.
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 643 Stal - Mikrograficzne określanie wielkości ziarna
ASTM E112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size
ASTM E45 Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel
PN-EN ISO 3887 Stale - Określanie głębokości odwęglenia
PN-EN ISO 2624 Miedź i stopy miedzi - Określanie średniej wielkości ziarna
PN-H-04510 Oznaczanie stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi
ASTM A247-16 Standard Test Method for Evaluating the Microstructure of Graphite in Iron Castings
PN-H-04505:1966 Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych - Wzorce i oznaczanie
PN-H-04661:1975 Żeliwo szare, sferoidalne i ciągliwe -- Badania metalograficzne -- Określanie mikrostruktury
BOSMAL/I-7-44 Ocena mikrostruktury wyrobów metalowych