Właściwości wytrzymałościowe metali

Instytut prowadzi badania wytrzymałościowe 
 
 • Próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1, metoda A i B
  • Wytrzymałość Rm
  • Granica plastyczności Re
  • Umowna granica plastyczności Rp
  • Wydłużenie A
  • Przewężenie Z
 • Wytrzymałość na zgniatanie promieniowe wyrobów spiekanych metodą ściskania
  • wg PN-EN ISO 2739
 • Próba rozciągania elementów złącznych
  • PN-EN ISO 898-1, bez 9.13
  • PN-EN ISO 898-5, bez 9.4
  • PN-EN 28839
  • PN-EN ISO 6157-2
  • PN-EN ISO 898-2
  • PN-EN ISO 2320
 • Zdolność do odkształcenia plastycznego
  • Metoda spłaszczania wg PN-EN ISO 8492
  • Metoda roztłaczania wg PN-EN ISO 8493

Aparatura

 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick 250 kN Allround floor oraz oprogramowania testXpert II
 • Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 4467
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 6892-1 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności - Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN ISO 898-5 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne o określonej klasie twardości - Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN 28839 Własności mechaniczne części złącznych - Śruby, śruby dwustronne i nakrętki wykonane z metali nieżelaznych
PN-EN ISO 6157-2 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Część 2: Nakrętki
PN-EN ISO 898-2 PN-Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej - Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego - Gwint zwykły i drobnozwojny
PN-EN ISO 643 Stal - Mikrograficzne określanie wielkości ziarna
PN-EN ISO 8492 Metale - Rury - Próba spłaszczania
PN-EN ISO 8493 Metale - Rury - Próba roztłaczania
PN-EN ISO 2320 Części złączne - Nakrętki stalowe samozabezpieczające - Własności funkcjonalne
PN-EN ISO 2739 Spiekane tuleje metalowe - Oznaczanie wytrzymałości na zgniatanie promieniowe