W zakresie badań i pomiarów fotometrycznych i kolorymetrycznych wykonujemy pomiary charakterystyk fotometrycznych i barwy oświetlenia samochodowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych. Wykonujemy również kompleksowe badania lamp i opraw oświetleniowych, także ze źródłami światła LED.