Analiza modalna

Analiza modalna umożliwia wyznaczenie parametrów dynamicznych układów mechanicznych, takich jak:
 
 • częstotliwość drgań własnych (możliwość wykonania metodą badawczą jak i analityczną),
 • postać drgań własnych,
 • tłumienie.
Analiza modalna nie tylko jest dobrym narzędziem do rozwiązywania problemów związanych z rezonansem, ale również spełnia znaczącą rolę w kontroli jakości wyrobu:
 
 • jakość odlewów tarcz i bębnów hamulcowych,
 • zgodność tłumików drgań z wymogami (częstotliwość oraz tłumienie),
 • charakterystyka modalna obiektu w odniesieniu do modelu matematycznego.
Układ może być pobudzony przy wykorzystaniu różnych typów wzbudzenia:
 
 • impulsowe (młotek modalny),
 • sinus, random (system wibracyjny).

Operating deflection shapes (ODS)

 
Wizualizacja modów ułatwia zrozumienie właściwości dynamicznych układu mechanicznego. Jest to pomocne narzędzie w rozwiązywaniu problemów zarówno z hałasem, jak i wytrzymałości konstrukcji maszyn np. przedwczesnych pęknięć.

Normy

 • FIAT 7. H 4030 *
 • FIAT 7.R0052 *
* klient musi dostarczyć normy do badań

Sprzęt

 • System pomiarowy OR38 – 32 kanały (OROS),
 • Oprogramowanie OROS Modal 2 (ODS),
 • Czujniki 1 i 3 osiowe PCB oraz ENDEVCO,
 • Młotek modalny Brüel&Kjaer,
 • Systemy wibracyjne: (Bruel&Kjaer, Data Physics, Unholtz-Dickie, Dongling). 

Prowadzimy m.in.

 • Analizę modalną w badaniach bębnów i tarcz hamulcowych
 • Analizę modalną w badaniach elementów nadwozia
 • Analizę modalną - sprawdzenie oprzyrządowania pod kątem drgań własnych

 Zobacz także: 

Nr dokumentu Tytuł/Opis
FIAT 7.R0052 FIAT 7.R0052
FIAT 7. H 4030 FIAT 7. H 4030