Badania właściwości akustycznych materiałów

Świadczymy usługi:

 • wyznaczanie współczynnika pochłaniania dźwięku w rurze impedancyjnej, komorze pogłosowej oraz małej kabinie Alpha,
 • wyznaczanie izolacyjności akustycznej (TL) w rurze impedancyjnej oraz komorach sprzężonych metodą natężeniową,
 • pomiary innych parametrów takich jak impedancja akustyczna, współczynnik odbicia itd.
 

Normy:

 • ISO 10534-2
 • ASTM E1050
 • ISO 11654
 • ASTM E2611
 • ISO 15186-1
 • ISO 354
 • ASTM C423
 • Fiat 7.R7401
 • Fiat 7.R0146
 • FCA LP.7R065*  
* klient musi dostarczyć normy do badań
 
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
ISO 10534-2 Akustyka- Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych- Część 2: Metoda funkcji przejścia
ASTM E1050 Standard Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital Frequency Analysis System
ISO 11654 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie- Wskaźnik pochłaniania dźwięku
ASTM E2611 Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method
ISO 15186-1 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 1: Laboratory measurements
ISO 354 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
ASTM C423 Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method
Fiat 7.R7401 Fiat 7.R7401
Fiat 7.R0146 Fiat 7.R0146
FCA LP.7R065 FCA LP.7R065