Pomiary tensometryczne

Pomiary tensometryczne

Pomiary bezpośrednie odkształceń z użyciem tensometrów w temperaturze do 200°C. Pomiary w układzie ćwierć-mostkowym, pół-mostkowym i pełnego mostka, z zakresem częstotliwości nawet do 40 kHz.
 
Możliwość nagrania sygnału do późniejszej analizy.
Pomiary statyczne, quasi-statyczne oraz dynamiczne.
 

Cel pomiarów tensometrycznych

  • porównanie wartości rzeczywistych z wartościami obliczeniowymi,
  • zapewnienie powtarzalności testów zmęczeniowych (na różnych stanowiskach),
  • ustalenie przyczyn przedwczesnego powstawania pęknięć,
  • pomiar pośredni sił w układzie.