Pomiary akustyczne w komorze bezechowej

Komora bezechowa

Komora akustyczna jest skonstruowana tak, aby zminimalizować poziom tła akustycznego oraz akustycznych fal odbitych od ścian i ograniczyć hałas dochodzący z zewnątrz. Dźwięki z zewnątrz są silnie tłumione dzięki dużej izolacyjności akustycznej ścian i zastosowanym materiałom.Powierzchnie wewnętrzne są pokryte materiałem silnie pochłaniającym dźwięki. Komora wyłożona jest płytami „porfles”. W komorze znajduje się oświetlenie i elektryczność oraz stół umożliwiający postawienie aparatury pomiarowej.

Specyfikacja komory 

 • Wymiary wewnętrzne: 3,8 x 6,8 wys. 2,5 m
 • Pojemność użytkowa: 73 m3
 • Poziom tła akustycznego w komorze: 20 dB (A)

Normy

 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (PN-EN ISO 3746).
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (PN-EN ISO 3744).
 • Inne normy branżowe (producentów).

Analizy

 • Analiza częstotliwościowa (FFT, CPB, FRF i inne)
 • Analiza czasowa (Time Domain)
 • Analiza rzędów (Order)
 • Overall
 • Wykresy w funkcji czasu, prędkości obrotowej, częstotliwości, rzędów itp.

Aparatura pomiarowa

 • Dysponujemy sprzętem DAQ takich firm, jak: Brüel&Kjaer, OROS.

Przetworniki

 • polaryzowane (200 V) mikrofony klasy 1 (Bruel&Kjaer oraz G.R.A.S.)
 • mikrofony ICP klasy 1 (PCB)

Aparatura pomiarowa

Nr dokumentu Tytuł/Opis
PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
PN-EN ISO 3744 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego