Przeprowadzamy próby odporności na wibracje sinusoidalne, random oraz szoki dla wymuszeń w 3 osiach sekwencyjnie dla różnych warunków klimatycznych.
Prowadzimy analizy i rozwiązujemy problemy wibracyjne i akustyczne w samochodach, zespołach samochodowych, stanowiskach badawczych oraz innych układach.