Badania starzeniowe wymienników ciepła

Badania starzeniowe pod statycznym ciśnieniem

Parametry techniczne

 • Ciśnienie robocze płynu w układzie: 0-3 bar
 • Płyn w układzie: chłodziwo OEM 
 • Temperatura płynu: do 120°C
 • Temperatura w komorze: do 90°C
 • Liczba badanych obiektów: do 8
 

Przykłady badań prowadzonych na urządzeniu

 • Aging test wg Volvo 09186804, VW TL 874

Stanowisko do badań Tank high flow thermal ageing

Parametry techniczne

 • Medium: różne rodzaje chłodziwa
 • Temperatura: do 150°C
 • Całkowity przepływ: do 30 000 l/h
 • Ciśnienie: do 2,5 bar
 

Komora do badań temperaturowych

Testy starzeniowe (w warunkach stałej i zmieniającej się cyklicznie temperatury)
 

Parametry techniczne

 • Wymiary wewnętrzne: 1340 x 900 x 900 mm
 • Temperatura wewnątrz komory: do 140°C
 • Ciśnienie wewnątrz badanych obiektów: do 5 bar
 • Ilość badanych obiektów: do 4
 

Komora do badań klimatycznych

Testy starzeniowe (w warunkach stałej i zmieniającej się cyklicznie temperatury i wilgotności)
Testy szoków termicznych (przy użyciu 2 komór)
 

Parametry techniczne

 • Wymiary wewnętrzne: 1 650 x 1 050 x 950 mm
 • Temperatura wewnątrz komory: -40 - +180°C
 • Wilgotność: do 98% RH
 • Ciśnienie wewnątrz badanych obiektów: do 5 bar
 • Ilość badanych obiektów: do 4